Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране"

вторник, 06 ноември 2018 14:11 /
Начало:
сряда, 28 ноември 2018 12:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 28 ноември от 12:00 ч. в аула „Максима“ ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на бакалаврите, завършили специалностите:
„Маркетинг“
„Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език
„Маркетинг“ – дистанционно обучение
„Прогнозиране и планиране“
До 10:00 ч. на 28 ноември, дипломиращите се бакалаври трябва задължително да се явят в отдел „Студенти“ (гише №16-17) за полагане на подписи в дипломните книги. Приемното време на отдела е всеки работен ден от 09:00 до 15:00 ч.
Студентите, които не успеят да се подпишат в дипломните книги в посочения срок, ще получат своите дипломи от инспекторите в отдел „Студенти“ на гише №16-17.
В деня на връчване на дипломите е желателно студентите да заемат места в аулата поне половин час преди откриване на церемонията.