Академично слово на доц. д-р Бойко Вълчев по повод присъждането на академичната длъжност "доцент" на тема "Публичното говорене"

вторник, 17 април 2018 15:58 /
Начало:
понеделник, 23 април 2018 12:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Доц. д-р Бойко Вълчев е преподавател в катедра „Международни отношения“ от 15 години. Разполага с предходен опит в Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Посолството на Р България в Кралство Белгия.