Научна конференция на тема "Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология"

понеделник, 13 ноември 2017 10:17 /
Начало:
вторник, 21 ноември 2017 9:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра "Икономическа социология" в УНСС

и

Българската социологическа асоциация

организират

научна конференция

на тема

"Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология"

20 ноември, 9.00 ч., зала "Тържествена", и 21 ноември, голяма и малка конферентна зала


Конференцията ще бъде открита от:

проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС

проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС

доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра "Икономическа социология"

доц. д-р Георги Петрунов, и.д. председател на Българската социологическа асоциация


Научната конференция събира над 60 участници с доклади, от които повече от 15 докторанти от всички катедри по социология и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. Докладите са събрани в девет тематични панела и ще бъдат издадени в сборник до март 2018 г.

В рамките на научната конференция ще се проведе и кръгла маса за образованието по социология в България. Тя ще събере за пръв път ръководителите на всички социологически катедри в различните български университети и представител на ИИОЗ при БАН, които ще дискутират предизвикателствата и перспективите пред образованието по социология.