Кръгла маса на тема "Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики"

вторник, 07 ноември 2017 8:46 /
Начало:
сряда, 29 ноември 2017 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

организира

кръгла маса на тема

„Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“

29 ноември,  10.00 ч., голяма конферентна зала

Кръглата маса се провежда под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

Организационен комитет:

Доц. д-р Ирена  Славова, УНСС   - председател

Членове:

Доц.д-р Даниела  Иванова, УНСС

Доц.д-р Елка Василева, УНСС

Доц.д-р Мирослава Пейчева, УНСС

Доц.д-р Ваня Иванова , УНСС

Гл.ас. д-р Йовка Банкова, УНСС

Д-р Марина Стефанова, БМГД

 

Адрес  за кореспонденция:

София, Студентски град

УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Гл.ас. д-р Йовка Банкова, email: bankova.unwe@gmail.com

 

Програма

9.30 -10.00 ч. Регистрация на участниците

10.00 ч. – 10.30 ч.  Откриване и приветствия

10.30 – 11. 30 ч.  Компаниите споделят:

КонтурГлобал Марица Изток 3.  Корпоративен тиймбилдинг : „Отговорният избор. Ние консумираме отговорно. Работим отговорно. Живеем отговорно“

Овергаз Инк.: Корпоративна инициатива за отговорно потребление – „Излишна ли е излишната храна?“

Филип Морис БългарияКорпоративна  инициатива: „Правата на потребители“

11. 30 -11.45  Добри практики на неправителствените организации:  проектите на Cleantech Bulgaria за насърчаване на „зелената“ икономика

11.45 – 12.15  Университетите и отговорните лидери,  Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

Модератор: доц. д-р Ирена Славова

12.30 – 13.30 ч. Обяд 

13.30 –  16.30 Дискусионен форум

13.30 -  14.15  Академичното обучение по устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност  – състояние и възможности за развитие

 Модератор:   доц. д-р Мирослава Пейчева, УНСС

14.15 – 15.00  Университетските научни изследвания в сферата на устойчивото  развитие  и корпоративна социална отговорност - локални и национални перспективи

Модератори доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, УНСС

15.00 – 15.45 ч.  Отговорният избор – младежки инициативи и практики   

Модератор: доц. д-р Ваня Иванова, УНСС

15.45 - 16.00  ч. Обобщение на резултатите от кръглата маса и закриване