Студентска и докторантска научна конференция на тема "Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика"

вторник, 11 април 2017 15:59 /
Начало:
четвъртък, 11 май 2017
Край:
Място:
ВУЗФ
Подробности:

Висшето училище по застраховане и финанси и Студентският съвет към ВУЗФ

канят студенти и докторанти от УНСС за участие в

студентската и докторантска научна конференция

на тема

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“Конференцията е посветена на 15-годишнината на ВУЗФ и ще се проведе на 11 май 2017 г. в сградата на висшето училище.

Одобрените след рецензиране доклади ще бъдат публикувани във VUZF Review. На най-добре представилите се ще бъдат връчени и награди.

Образецът на заявката за участие в конференцията, изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване са публикувани
на интернет страницата на висшето училище (www.vuzf.bg<http://www.vuzf.bg/>