Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1"

четвъртък, 23 март 2017 9:32 /
Начало:
четвъртък, 30 март 2017 15:30
Край:
Място:
зала 2032А
Подробности:

 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

към Междууниверситетския център за развитие на кариерата 

П О К А Н А

 Уважаеми студенти,

Във връзка с изпълнението на дейностите на проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 30 март (четвъртък) от 15.30 часа в зала 2032А на УНСС

Всеки студент, преминал успешно практическо обучение, получава стипендия в размер на 480 лв.

Екипът на проекта от УНСС Ви благодари за интереса и вниманието към организираното събитие.

Допълнителна информация можете да получите на praktiki@unwe.bg, УНСС партер, кабинет 1011, тел. 02 / 8195 693.