Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: вторник, 05 юни 2018 12:04

Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема

Регламент

Указания

Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки"

На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки"