Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: вторник, 12 февруари 2019 13:01

Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема

Регламент

Указания

Национален конкурс за есе на чужд език на тема "Конфликт и сътрудничество в съвременните международни отношения" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки"

На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки".

Списък на първенците в конкурса за есе на чужд език за прием в поднаправление "Международни отношения"