Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 08 януари 2021 22:09

Национално състезание по икономика и управление

   

Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г.

   

Конспект за Националното състезание по икономика и управление

   

Заявка за участие в Националното състезание по икономика и управление

   

Разпределението на участниците по зали ще бъде обявено след изтичане на срока за подаване на заявките.