Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 31 март 2021 15:54

Национално състезание по финанси и счетоводство - 8 май 2021 г.

   

Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч. г.

   

Тематичен въпросник за Националното състезание по финанси и счетоводство

   

Заявка за участие в Националното състезание по финанси и счетоводство

   

Разпределението на участниците по зали ще бъде обявено след изтичане на срока за подаване на заявките за участие в националното състезание