Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 08 януари 2021 21:03

Национално състезание по финанси и счетоводство - 3 април 2021 г.

   

Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч. г.

   

Тематичен въпросник за Националното състезание по финанси и счетоводство

   

Заявка за участие в Националното състезание по финанси и счетоводство

   

Разпределението на участниците по зали ще бъде обявено след изтичане на срока за подаване на заявките за участие в националното състезание