Асоциация на икономическите училища в България

Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България - 11.06.2016 г., с. Равда

понеделник, 09 май 2016 10:24 /
Начало:
събота, 11 юни 2016 14:00
Край:
събота, 11 юни 2016 14:00
Място:
с. Равда - база на УНСС
Подробности:

До Директорите на училищата - членове на Асоциацията на икономическите училища в България

  

Уважаеми дами и господа Директори,

Координационният съвет на Асоциацията на икономическите училища в България Ви кани на ежегодно съвещание на членовете на Асоциацията.

Съвещанието ще се проведе на 11.06.2016 г. в почивната станция на УНСС в с. Равда. Участниците в съвещанието могат да се настанят в базата на УНСС на 11.06.2016 г. – събота до 12 ч.

Съвещанието ще започне в 14 ч. на 11.06.2016 г. при следния дневен ред:

1) Отчет на Координационния съвет за дейността на Асоциацията за учебната 2015/2016 г. – проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на КС на АИУБ.

2) Доклад за състоянието на икономическите училища в България – г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на КС на АИУБ.

3) Избор на председател на Координационния съвет на АИУБ.

4) Приемане на план на действие.

5) Текущи.

Предвижда се съвещанието да завърши с тържествена вечеря на 11.06.2016 от 19 ч.

Освобождаването на стаите трябва да стане до 12 ч. на 12.06.2016 г.

 

Заявките за участие можете да изпращате на e-mail: ydaskalov@unwe.bg.

 

Разходите по настаняването и изхранването на участниците са за сметка на УНСС.

Транспортните разходи са за сметка на училищата.

 

С Уважение:            /п/

Проф. д-р Д. Фесчиян

зам.-председател на КС на АИУБ