11-та международна научна конференция на младите учени

Обновено: петък, 17 юли 2015 17:08

Програмен комитет


Проф. д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет и Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска

Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.

Проф. д-р Огнян Симеонов – Първи заместник-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Финансов контрол”, УНСС

Проф. д-р Стоян Стоянов – Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Стоян Александров – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС