Съвет на настоятелите

Актуално

Решение на Академичния съвет на УНСС № 5 от 24-26 октомври 2014 г.

(т. 34. от т. 6. от дневния ред "Текущи")

Във връзка с изобора на проф. д-р Борислав Борисов за зам.-председател на Политическа партия "Алтернатива за българското възраждане" (АБВ) и въз основа на чл. 35а, ал. 4, т. 2 от Закона за висшето образование, АС освобождава проф. д-р Борислав Борисов като председател и член на Съвета на настоятелите на УНСС, като изказва благодарност за дейността му като председател и член на Съвета на натоятелите на УНСС.