Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 16 декември 2011 12:00

Подготвителни визити

Тази дейност е свързана с възможност за осъществяване на кратки посещения за установяване на нови партньорски взаимоотношения с европейски университети или фирми, с които УНСС не развива, но има желание и готовност за сътрудничество по програма ЕРАЗЪМ.

На основата на притежаваната Университетска харта УНСС може да кандидатства към Националната агенция за финансиране на подготвителни визити. Кандидатстването може да се извършва целогодишно. Чрез финансирането могат да се осигурят пътните и дневните разходи на участниците в съответната подготвителна визита.

За повече информация посетете – http://www.hrdc.bg/page.php?96