Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 18 юли 2014 11:30

Интензивни езикови курсове Еразъм

Интензивните езикови курсове ЕРАЗЪМ са специализирани курсове за изучаване на по-малко разпространени езици на Европейския съюз, извън четирите основни езика (английски, немски, френски и испански език).  

Тези курсове са предназначени за ЕРАЗЪМ студенти, които вече са класирани и предстои да заминат за обучение в университет в съответната държава.

Езиковите курсове са с продължителност от 2 до 6 седмици, провеждат се в специално определени университети на приемащата европейска държава.

Интензивните езикови курсове ЕРАЗЪМ се провеждат в две сесии годишно – през м. август-септември и през м. януари-февруари. Студентите участват в сесията, която се провежда преди началото на семестъра, от който започва обучението им в приемащата държава.

Интензивните езикови курсове се провеждат в предварително селектирани организиращи институции. Организиращите институции за всяка държава се публикуват на интернет страницата на Европейската комисия, като само курсовете, организирани от тях, се считат за Интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ. За повече информация посетете – http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Селектираните за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ студенти, които желаят да участват в Интензивен езиков курс, подават попълнен електронно формуляр (изтегли) в ЕРАЗЪМ офиса на УНСС. Подборът на студентите се извършва съвместно от организациите, организиращи ИЕКЕ и от Националната агенция в приемащата държава.

За периода на участието в интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ студентите получават отделен грант. Този грант се изплаща от Националната агенция в определен от нея размер в евро.

След завръщането си от мобилност студентите, взели участие в интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ, са задължени да се отчетат в определени срокове на Националната агенция.

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.