Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 12 май 2017 9:22

Контакти

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч.

Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч.

Петък: Неприемен денДоц. д-р Екатерина Тошева

Директор 

Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+

e-mail: erasmus@unwe.bg


ас. Димитър Дамянов

Заместник директор

e-mail: ddamyanov@unwe.bg

 

Радослава Лалова - изходяща мобилност

Славина Лазарова - изходяща мобилност 

Ивелина Кирова - входяща мобилност

Весела Великова - входяща мобилност

 

УНСС, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София, п. к. 1700

УНСС, Партер, каб. 1003

Телефон - 02 8195 389

e-mail: erasmus@unwe.bg