Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 17 януари 2017 16:44

Програма JOSZEF

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

С решение на партньорите, участващи в програма JOSZEF от академичната 2017 - 2018 година официално се прекратява функционирането на програмата.

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.