Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 18 юли 2014 11:30

Интензивни програми ЕРАЗЪМ

Интензивните програми ЕРАЗЪМ са краткосрочни учебни програми - с продължителност от 10 дни до 6 седмици, по конкретна тематика, които се разработват и реализират с участието на преподаватели и студенти от най-малко три партньорски университета от три различни европейски държави.

Интензивните програми се инициират и координират от преподавателски екипи от УНСС или от друг университет-партньор. Когато координатор е УНСС, сформираният за целта преподавателски екип подготвя и подава документите за кандидатстване на УНСС по дейността “Интензивни програми”. Кандидатстването се извършва към Националната агенция за България – “Център за развитие на човешките ресурси”.

Интензивните програми могат да бъдат както еднократно организирани, така и да се провеждат в рамките на 3 последователни години. Периодът на реализацията им (еднократно или многократно) се включва в работния план, който е част от документите за кандидатстване. Повече информация вж. на: www.hrdc.bg

Участващите в интензивни програми преподавателски екипи от УНСС извършват подбор и класиране на студентите, които могат да вземат участие в програмите, ако отговарят на определени специфични изисквания. Като правило до кандидатстване и участие се допускат студенти, които изучават учебни дисциплини с аналогична или сходна на интензивната програма тематика, притежават много добри познания по чуждия език, на който се реализират програмите.

През периода след 2008 г. УНСС реализира успешно няколко участия в Интензивни програми за обучение ЕРАЗЪМ.

  • През 2008 г. е реализирана Интензивна програма ЕРАЗЪМ на тема “Финансов мениджмънт в публичните акционерни дружества”, с инициатор и координатор УНСС. В програмата участват студенти и преподаватели от още четири университета - Свободен университет, Берлин, Германия; Университет „Александър Дубчек”, Тренчин, Словакия; Университет на Жилина, Словакия; Университет на Тесалия, Волос, Гърция.
  • От 2009 г. УНСС участва като партньорски университет в тригодишна интензивна програма ЕРАЗЪМ на тема “Project Management in the European Economy (PROMECON)”, с координатор Технологичният университет в гр. Лариса, Гърция. В програмата участват преподаватели и студенти от общо 10 университета от Гърция, България (УНСС), Австрия, Великобритания, Финландия, Германия, Дания, Полша и Чехия.

 

Повечето университети, които вземат участие в двете интензивни програми, са партньори на УНСС и в реализирането на дейност МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ.

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.