Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

вторник, 28 февруари 2017 11:55

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС

за участие на студенти и докторанти

в мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+

за академичната 2017 2018 година

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).

  Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).

ВАЖНО! УНСС може да одобри и финансира към настоящия момент до 140 мобилности за академичната 2017 2018 г.

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28.02 17.03.2017г. в кабинет 1003.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени след 18 часа на 22 март 2017 г. на сайта на УЦМСП.

 

Кандидатите за участие в мобилност по програма ERASMUS+ подават следните документи:

-             Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно (изтегли);

-             Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстването;

-             Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

-             Препоръка от преподавател (не е задължителна).

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програма ERASMUS+ размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2017-2018 година грантовете ще бъдат със следните размери, определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

СПИСЪКЪТ СЪС СВОБОДНИТЕ МЕСТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.


За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, Партер, кабинет 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2017-2018 УЧЕБ ...