Библиотека на УНСС

Ξ Нови книги

                   

Ξ Нови статии

                   

Ξ Електронен каталогCentral and Eastern European Online Library        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

Уважаеми читатели, във връзка с летния график на Библиотеката работното време се променя както следва:


08.07.2019 г. – 28.07.2019 г.

Понеделник – Петък

8.30 – 16.45 ч.               

29.07.2019 г. – 30.08.2019 г.

Библиотеката няма да работи с читатели.  

02.09.2019 г. – 27.09.2019 г.

Понеделник – Петък

8.30 – 16.45 ч.


Възстановен е пълният достъп до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

В нея ще откриете:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                                 1997-2019                       1992-2018                   1991-2018 

      

1993-2018                                    1990-2018                      1994-2018                  2002-2019

Още на https://www.ceeol.com/.