Библиотека на УНСС

Ξ Нови книги

                   

Ξ Нови статии

                   

Ξ Електронен каталогCentral and Eastern European Online Library        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

Пробен достъп до  на база данни 

Библиотеката на УНСС предоставя пробен достъп до Emerald Insight - база данни, съдържаща над 1 650 качествени реферирани електронни книги, разпределени в 9 предметни области, сред които:

  • Счетоводство & икономика                                          Research zone
  • Бизнес & стратегии                                                        'How to' guides
  • Културни изследвания
  • Управление на образованието
  • Управление на околната среда
  • Туризъм & отдих
  • Маркетинг & връзки с обществеността
  • Социология
  • Обществена политика
  • Обучение & развитие

90% от сериите в колекцията имат томове, индексирани в Scopus.

Период на достъп: 01 октомври 2019 - 31 октомври 2019.
Адрес: www.emerald.com/insight