"Книгите показват на човека, че неговите така оригинални мисли не са нищо ново"
Ейбрахам Линкълн

Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС

В читалня № 2 на университетската библиотека официално бе открит новосъздаденият Център за дигитализация. Над 300 книги, общо 120 хиляди страници, сложиха началото на е-библиотеката. Интегрираната информационна система за дигитализиране на библиотечния фонд на УНСС е осъществена от дирекция „Информационни технологии“.

В навечерието на Деня на народните будители, един от най-светлите български празници, символично откриваме Центъра за дигитализация, посочи ректорът Проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че проектът за неговото създаване е замислен и започнат по времето на проф. д-р Борислав Борисов, ректор от 2003 до 2011 г., сега почетен ректор. В дигиталните архивни фондове вече е голяма част от творческото наследство на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев. При авторско съгласие в дигиталния фонд ще влязат и учебници на преподаватели, съобщи проф. Статев. В електронната библиотека скоро ще бъдат качени и резултатите от университетските проекти и изследвания, както и докторски дисертации (при съгласие на техните автори). Искаме да дадем своя принос за запазване на книжното наследство на университета, изтъкна той. В съвременния свят, когато младите „убиват“ книгата в името на интернет-достъпа, ние я реабилитираме чрез дигитализирането. Центърът ще е в интерес на цялата ни академична общност и на външните потребители, посочи ректорът.

От ляво на дясно: Таня Ценова, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев

Ние сме най-добрият университет, но нямаше как това да се случи без най-добрата университетска библиотека, акцентира проф. д-р Борислав Борисов. Закономерната връзка университет-библиотека той определи като аксиома. Започнахме в правилна посока преди няколко години, подчерта той и даде примери от чужбина, където университетските библиотеки работят денонощно. Със създаването на Центъра това вече е изпълнимо и в УНСС, уточни почетният ректор и определи възможностите на дигиталната библиотека като „най-добрия път“ и „№1 в университетското обучение“. Постигнатите резултати са дело не само на ректорските ръководства, но и на усилията на администрацията, на зам.-ректора по електронизацията проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, на целия екип, който положи усилия библиотеката да стане водеща и в дигитализирането, каза проф. Борисов.

Ректорът и почетният ректор на университета

В университета имаме над 500 хиляди тома ценни книги, които след време ще са безценни. Трябва да запазим това богатство и затова във времето на дигитализацията вървим по този път, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Целите на проекта и работата по осъществяването му бяха представени от Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“. Той посочи, че интегрираната информационна система за дигитализиране на библиотечния фонд на УНСС е изцяло финансирана от университета, стойността й (200 хил. лв. без ДДС) е 5-10 пъти по-малка от тази на подобни проекти у нас, осъществени с помощта на ЕС. Потребителите ще могат да четат онлайн книги и учебници и да осъществяват търсене в текстовете. Дигитализираните копия вече са достъпни в е-библиотеката.

Валери Дикльовски представя проекта

На откриването на Дигиталния център присъстваха и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, студенти и служители.  

Скенерът, който дигитализира книгите за е-библиотеката

Електронна библиотека на УНСС

Нови възможности с ползването на електронни ресурси

В компютъризираната читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент.

Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с електронни ресурси проявяват интерес все повече преподаватели, докторанти и студенти.

По време на семинара Нови възможности и за студентите  

Димитър Михайлов представи базата данни на Springerlink, съдържаща около 2000 електронни списания, 56 000 електронни книги, близо 6 млн. документа. Springer е най-големият публицист на научна литература, който притежава архив на изданията от около 100 години. Пълнотекстовата информация е на няколко езика и е от областта на икономиката, естествените науки, математиката, компютърните науки, медицината, физиката и астрономията, хуманитарните и обществените науки, правото. Александър Морозов от агенция ПУЛСАР презентира работата с EBSCO Publishing, която предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни. Реферативната база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката Web of Knowledge представи Цветелина Димитрова.

Открит бе и Централният архив на университета

Ректорът на университета проф. Борислав Борисов преряза лентата и откри официално Централния архив на УНСС. Събраната вече на едно място архивна документация заема територия, включваща читалня и четири специално оборудвани архивохранилища. На откриването присъства цялото академичното и административно ръководство на висшето училище.


Ректорът на университета проф. Борислав Борисов и Таня Ценова, директор на университетската библиотека, прерязват лентата на новия Централен архив.
На откриването присъства академичното ръководство на УНСС.

Дейността на сектор „Централен архив“ към библиотеката на университета е автоматизирана, работи с програмен продукт „Архимед“, като всички архивни единици се завеждат по електронен път, поясни Таня Ценова, директор на библиотеката. Сред приетите на отчет, регистрация и съхранение документи и архивни единици са главните книги на дирекция „Учебна дейност“, делата на студенти (за периода 1966-1989 г.), дипломи за средно образование (от 1945 г. до 1991 г., азбучниците на студентите, записани в УНСС за периода 1920-1993 г., архивни документи на университетските дирекции и факултети, уникални издания отпреди 100 години. Сектор „Централен архив“ в УНСС бе създаден през 2008 г.


Ръководството на университета посети и открития само преди дни Тестови център на УНСС – първи по рода си у нас.

На последно заседание от своя мандат се събра Академичният съвет на УНСС.