Обновено: Wednesday, 01 February 2012 10:47

Schedule

График на учебния процес за 2011 - 2012 г. академична година за образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”Дистанционно обучение

Дата на започване

Дата на завършване

Продължителност

1.

Зимен семестър (събота и неделя)

03.10.2011 г.

15.01.2012 г

15 седмици

2.

Зимна сесия

16.01.2012 г.

29.01.2012 г.

2 седмици

3.

Поправителна сесия за януарски прием

30.01.2012 г.

12.02.2012 г.

2 седмици

4.

Летен семестър (събота и неделя)

13.02.2012 г.

27.05.2012 г.

15 седмици

5.

Лятна сесия

28.05.2012 г.

10.06.2012 г.

2 седмици

6.

Поправителна сесия за септемврийски прием

18.06.2012 г.

01.07.2012 г.

2 седмици

7.

Защити на магистърски тези:
Първа сесия: юни – юли 2012 г.
Втора сесия: септември - октомври 2012 г.
Трета сесия: февруари - март 2013 г.
Четвърта сесия: юни – юли 2013 г.


Срокове за записване за дистанционно обучение, ОКС "магистър":
Зимен семестър на уч. 2010/2011 г. от 03.10.2011 г. до 21.10.2011 г
Летен семестър на уч. 2010/2011 г. от 06.02.2012 г. до 24.02.2012 г.