Обновено: Tuesday, 20 November 2012 10:37
Save as PDF Print Increase font size

Кандидатстудентски курсове

 

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация" организира периодично кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2012/2013 г., както следва:

1. ОБЩ КУРС

I модул (български език и езикова култура) и
II модул (математика - основи) - 60 часа - 420 лв. - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по модул III:
- Математика     - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.
- История на България    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.
- География на България    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.
- Български език и литература    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.

Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна квалификация.

Записването се извършва на адрес: София 1797, бул. „Кл. Охридски" № 2 (спирка „Онкология" на автобус 88, 280 и 413 и спирка „Г. М. Димитров” на метрото), стая 104 г-жа Янка Тодорова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа с документа за платена такса за съответния курс на следната банкова сметка на ИСК:

ИCK при УHCC, гр. София, бул.,"Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София – Kлон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на кандидат-студента, името на курса и телефон за връзка.

Първия ден кандидат–студентът се явява задължително с лична карта и платежния документ в 7.45 ч. в съответната зала.

За допълнителна информация на следните телефони:

(02) 862 12 24 и 0888 000 244 (Янка Тодорова) или
(02) 962 56 24 и 0889 798 999 (Сашка Ицкова)
факс – (02) 862 74 47