Обновено: Friday, 28 September 2012 16:00

График

ГРАФИК 
за провеждане на изпитни сесии 
с електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

подаване на регистрационни карти

време за явяване на изпити

от 19 март до 5 април

от 9 април

от 23 април до 10 май  

от 14 май

от 28 май до 7 юни   

от 11 юни

 СРОК
за подаване на документи за класиране и редовна кампания
от 18 юни до 4 юли

ГРАФИК 
за провеждане на редовните изпити 
за учебната 2012/2013 г. м. юли

Дата

Състезателни изпити

7 юли (събота)

Български език и литература

8 юли (неделя)

Чужди езици (английски, немски, френски, 
испански и руски)

10 юли (вторник)

История на България

11 юли (сряда)

Журналистика (писмен)

12 юли (четвъртък)

Математика

13 юли (петък)

География на България

14 юли (събота)

Икономика

17 юли (вторник)

Журналистика (устен)

Всички изпити започват в 9.00 ч.

 

ВАЖНО!

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали не по-късно от 8.30 ч. и задължително носят компютърната разпечатка с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

СРОК
за подаване на документи за класиране и редовна кампания
от 18 юни до 4 юли

ВАЖНО!

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПЛИК-МОЛБИ, МАРКИРАНИ С ХОЛОГРАМНИ СТИКЕРИ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, УДОСТОВЕРЯВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕТО 
НА ДОКУМЕНТИТЕ С УТВЪРДЕНИЯ ОРИГИНАЛЕН ОБРАЗЕЦ

Работно време на комисиите по прием на документи
от понеделник до петък                               от 8.00 до 16.30 ч.
събота 30 юни                                                от 8.00 до 14.00 ч.