Съвет на старейшините

Обновено: сряда, 10 януари 2018 14:35

Състав

Председател

Борислав Михайлов Борисов
Проф. д-р Борислав Борисов - "почетен професор на УНСС"
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
Бизнес факултет

E-mail E-mail: bborisov@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 316
Office Кабинет:  №1, Университетски център по интелектуална собственост
Заместник-председател

Йосиф Илиев Илиев

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев - "заслужил професор на УНСС"
Катедра "Индустриален бизнес"
Бизнес факултет 

Phone number Телефон: +359 2 8195 295
Office Кабинет:  4033
Членове:
  Благой Тодоров Колев
 Проф. д-р Благой Колев - "почетен професор на УНСС"
 Общоикономически факултет
 Катедра "Икономическа социология"
 E-mail E-mail: blagojk@unwe.bg
 Phone number Телефон: +359 2 8195 481
 Office Кабинет:   1038
 Бистра Николова Боева
Проф. д.ик.н. Бистра Боева - "заслужил професор на УНСС"
Факултет "Международна икономика и политика" 
Катедра "МИО и бизнес"

E-mail E-mail: bboeva@gmail.com
Phone number Телефон: +359 2 8195 345
Office Кабинет:  3016
  Боян Дуранкев
  Проф. д-р Боян Дуранкев
  Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
  Факултет "Управление и администрация" 
 
  CV CV: 
  E-mail E-mail:bdurankev@unwe.bg
  Phone number Телефон: +359 2 8195 268
  Office Кабинет:  3021

 Veselka Pavlova
Проф. д-р Веселка Павлова
Катедра "Статистика и иконометрия"
Факултет "Приложна информатика и статистика"
CV CV:
E-mail E-mail: vpavlova@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 508
Office Кабинет:  2077
  Златка Георгиева Сукарева
 Проф. д-р Златка Сукарева - "заслужил професор на УНСС"
 Юридически факултет 
 Катедра "Частноправни науки"
 E-mail E-mail: SukarevaZ@abv.bg
 Phone number Телефон: +359 2 8195 538
 Office Кабинет:  1101
Кирил Асенов Тодоров
Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров - "заслужил професор на УНСС"
Катедра "Предприемачество" 
Бизнес факултет

E-mail E-mail: ktodorov@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 483
Office Кабинет:  1033
  Лалко Дулевски
 Проф. д-р Лалко Дулевски
 Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
 Общоикономически факултет 
 CV CV: 
 E-mail E-mail: dulevski@abv.bg
 Phone number Телефон: +359 2 8195 310
 Office Кабинет:  2025
 Lubomir Stefanov
Проф. д-р Любомир Стефанов
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Общоикономически факултет 
CV CV: 
E-mail E-mail: lstefanov@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 283
Office Кабинет:  2051
  Margarita Atanasova
 Проф. д-р Маргарита Атанасова
 Катедра "Човешки рессурси и социална защита"
 Общоикономически факултет 
 CV CV: 
 E-mail E-mail: matanasova@unwe.bg
 Phone number Телефон: +359 2 8195 293
 Office Кабинет:  2024
Пламен Димитров Мишев
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Бизнес факултет
E-mail E-mail: mishevp@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 280
Office Кабинет:  1062
  Stoqn Stoqnov
 Проф. д-р Стоян Стоянов - "заслужил професор на УНСС"
 Катедра "Счетоводство и анализ"
 Финансово-счетоводен факултет 
 CV CV: 
 E-mail E-mail: ssrisodit@abv.bg
 Phone number Телефон: +359 2 8195 612
 Office Кабинет:  1040
 Stoqn Zvetkov
Проф. д-р Стоян Цветков
Катедра "Статистика и иконометрия"
Факултет "Приложна информатика и статистика"
CV CV: 
E-mail E-mail: stzvetcov@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 366
Office Кабинет:  2035