Съвет на старейшините

Обновено: петък, 03 юни 2016 13:00

Състав

Председател
Борислав Михайлов Борисов

Почетен професор на УНСС
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
Бизнес факултет

E-mail E-mail: bborisov@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 329
Office Кабинет:  №1, Институт по интелектуална собственост и лидерство
 
 
 
Заместник-председател
Йосиф Илиев Илиев

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев - "заслужил професор на УНСС"
Катедра "Индустриален бизнес"
Бизнес факултет 

Phone number Телефон: +359 2 8195 295
Office Кабинет:  4033
Членове:
Иван Стоилов Георгиев

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев - "заслужил професор на УНСС"
Бизнес факултет
Катедра "Индустриален бизнес"

E-mail E-mail: ivangu@abv.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 511
Office Кабинет:  4036
Пано Даков Лулански

Проф. д.ик.н. Пано Лулански - "заслужил професор на УНСС"
Общоикономически факултет
Катедра "Политическа икономия"

Phone number Телефон: +359 2 8195 432
Office Кабинет:   3090
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Колев - "почетен професор на УНСС"
Общоикономически факултет
Катедра "Икономическа социология"

E-mail E-mail: blagojk@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 481
Office Кабинет:   1038
Бисер Йорданов Славков

Финансово-счетоводен факултет
Катедра "Финансов контрол"

Phone number Телефон: +359 2 8195 483
Office Кабинет:   1033
Кирил Асенов Тодоров

Бизнес факултет
Катедра "Предприемачество"

E-mail E-mail: ktodorov@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 483
Office Кабинет:  1033
Бистра Николова Боева

Проф. д.ик.н. Бистра Боева - "заслужил професор на УНСС"
Факултет "Международна икономика и политика"
Катедра "МИО и бизнес"

E-mail E-mail: bboeva@gmail.com
Phone number Телефон: +359 2 8195 345
Office Кабинет:  3016
Георги Недев Янков

Проф. д-р Георги Янков - "заслужил професор на УНСС"
Факултет "Международна икономика и политика"
Катедра "Политология"

Phone number Телефон: +359 2 8195 580
Office Кабинет:  1033
Христо Йорданов Христов

Факултет "Управление и администрация"
Катедра "Регионално развитие"

Phone number Телефон: +359 2 8195 487
Office Кабинет:  5033
Златка Георгиева Сукарева

Юридически факултет
Катедра "Частноправни науки"

E-mail E-mail: SukarevaZ@abv.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 538
Office Кабинет:  1101
Катя Иванова Владимирова

Факултет "Управление и администрация" 
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Phone number Телефон: +359 2 8195 259
Office Кабинет:  3022
 
Пламен Димитров Мишев

 Бизнес факултет
Катедра "Икономика на природните ресурси"

E-mail E-mail: mishevp@unwe.bg
Phone number Телефон: +359 2 8195 280
Office Кабинет:  1062