Съвет на старейшините

РЪКОВОДСТВО

Председател

prof_Borisov.jpg

Проф. д-р Борислав Борисов 

Почетен професор на УНСС

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
Бизнес факултет


E-mail E-mail: bborisov@unwe.bg
Phone number Телефон: (02) 8195 329

Office Кабинет: №1, Институт по интелектуална собственост и лидерство

Заместник-председател

3 prof. Iliev.JPG

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Катедра "Индустриален бизнес"

Бизнес факултет


CV CV: български

E-mail E-mail: iosifiliev@abv.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 295

Office Кабинет: 4033

Секретар

Илиана Драганова

E-mail E-mail: draganova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 316

Office Кабинет: №2, Институт по интелектуална собственост и лидерство