Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: вторник, 14 март 2017 13:34

Бакалаври

Икономика

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 1 курс

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 2 курс

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 3 курс

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 4 курс

 Администрация и управление 

спец. Регионално развитие- 1 курс

спец. Регионално развитие- 2 курс

спец. Регионално развитие- 3 курс

спец. Публична администрация и регионално развитие- 4 курс