Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: петък, 29 септември 2017 16:25

Бакалаври

Икономика

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 1 курс

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 2 курс

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 3 курс

спец. Финанси, счетоводство и контрол- 4 курс

 Администрация и управление 

спец. Регионално развитие- 1 курс

спец. Регионално развитие- 2 курс

спец. Регионално развитие- 3 курс

спец. Регионално развитие- 4 курс