Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 04 май 2018 12:20

Държавни изпити и защити

  • специалност Бизнес администрация: очаквайте информация
  • специалност Икономика: очаквайте информация
  • специалност Счетоводство и контрол: очаквайте информация

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др. можете да намерите тук.