Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 05 януари 2018 15:45

Зимна сесия 2017/2018 г.:

ВАЖНО! Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Зимна редовна изпитна сесия

Икономика

 I курс        II курс          III курс  IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Бизнес администрация

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Зимна поправителна изпитна сесия

Икономика

I курс II курс III курс IV курс
Счетоводство и контрол  I курс II курс III курс IV курс
Бизнес администрация I курс II курс III курс IV курс
Зимна условна сесия
График за зимна условна сесия, ОКС "Бакалавър"
График за условни изпити по дисциплини в катедра "Икономикс"
График за условни изпити по дисциплини в катедра "Финанси"