Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 20 май 2018 10:26

Администрация и управление I курс, сем.2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 26.05.2018  9.00-11.00 Счетоводство проф.д-р Сн.Башева 404
731 26.05.2018  9.00-11.00 Счетоводство гл.ас.д-р М.Маркова 404
731 27.05.2018  от 8.00 ч. Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501
731 03.06.2018  9.00-11.00 Организационно поведение доц.д-р Н.Миронова 404
731 09.06.2018  8.30-10.30 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
731 10.06.2018  9.00-11.00 Количествени методи доц.д-р М.Микренска 404
731 16.06.2018  9.00-11.00 Приложен мениджмънт доц.д-р М.Кузманова 505
731 17.06.2018  9.00-11.00 Физкултура и спорт - 1 курс преп.д-р В.Йорданов 501