Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 11:53

Счетоводство и контрол IV курс, сем.8

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
721 26.5.2018 11.00-13.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303
721 26.5.2018 13.00-14.00 Практика преди дипломиране проф.д-р Д.Фесчиян 303
721 27.5.2018 9.00-11.00 Счетоводна политика и финансови отчети доц.д-р Н.Орешаров 404
721 2.6.2018 13.00-15.00 Контрол във финансовия сектор доц.д-р Е.Асенов 505
721 9.6.2018 9.00-11.00 Надзор и управление на риска проф.д-р Е.Миланова 406