Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 20 май 2018 10:24

Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 26.05.2018  9.00-11.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 406
708 27.05.2018  9.00-12.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501
708 02.06.2018  8.30-11.00 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401
708 09.06.2018  9.00-11.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501
708 10.06.2018  9.00-11.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
708 16.06.2018  9.00-11.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 406
708 17.06.2018  9.00-11.00 Физкултура и спорт - 1 курс преп.д-р В.Йорданов 501