Структура

Главни секретари

Главен секретар по учебната литература и документация
Главен секретар по науката
Главен секретар по компютърни иновации
Главен секретар по вътрешните актове на УНСС
Главен секретар по международно сътрудничество
Главен секретар по дистанционно обучение