Структура

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

в.и.д. директор
Заместник-директор и ръководител на Специализирано звено за практическо обучение