Структура

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Директор

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-директор и ръководител на Специализирано звено за практическо обучение