Структура

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

в.и.д. директор
доц. д-р Йордан Близнаков

доц. д-р Йордан Близнаков

E-mail: iccd1@unwe.bg
Телефон: (02) 962 55 95 (02) 8195 278
Кабинет: 1008
Заместник-директор и ръководител на Специализирано звено за практическо обучение