Катедра "Предприемачество"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Роза Николова

E-mail E-mail: roza_nikolova63@abv.bg

Phone Телефон: (02) 8195 541

Office Кабинет: 1090


Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Антонио Хаджиев
Форма на обучение: редовно
Бранимир Йорданов
Форма на обучение: редовно
Десислава Томова
Форма на обучение: редовно
Красимира Шиндарова
Форма на обучение: редовно
Виктория Кулина
Форма на обучение: задочно
Добромир Максимов
Форма на обучение: задочно
Петър Тодоров
Форма на обучение: задочно