Резултати от търсене за ISO 9001

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

6 results found
ISO 9001 -2008 18.10.2017 г. ... отговаря на изискванията на стандарта ISO 9001 : 2008 BG EN Съвет по качество: Председател - доц. д-р Миланка Славова Заместник-председател - доц. д-р Даниела Иванова Заместник-председател - доц. д-р Иван ...
Център за управление на качеството и международни проекти 18.1.2018 г. ... , съгласно международния стандарт ISO 9001:2015  Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС) Въведение в Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 Въведение в Системите за здравословни и безопасни условия на труд - ОHSAS ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... the following international standards ISO 9001:2000, HACCP and ISO 14001.  Галерия         Проект №3   Наименование на проекта Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа Он-лайн подготовка за ...
ЗА ИНСТИТУТА 21.2.2018 г. ... г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от "Интертек" със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по ...
Консултантска дейност 18.1.2018 г. ... международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22000:2005 ...
УНСС №1 27.11.2017 г. ... , съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната. УНСС е най-големият български ...

Събития

2 results found
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... по международен стандарт ISO 9001:2008. Представянето на проекта и конкретно дейност 1 „Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС“ направи доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. Той открои общата и специфичните цели на ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).     Цена за студенти е 200 лв.     За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел ...

Предстоящо

3 results found
Курс за обучение на Вътрешни одитори по БДС EN ISO 9001:2015 26.5.2017 г. ... за обучение на Вътрешни одитори по БДС EN ISO 9001:2015 Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ще проведе на 15-16 юни 2017 г. курс за обучение на специалисти като Вътрешни одитори по системи за управление на качеството според изискванията на международния стандарт БДС EN ISO ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена на курса - 300 лв. Цена за студенти - 200 лв. Записването се осъществява на място при представяне на уверение (за студенти) и ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена за студенти е 200 лв. За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене