Резултати от търсене за Изпитна сесия

Университетски подсайтове

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

63 results found

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 19.4.2017 г. ... в РЦДО-Хасково по обявения за съответната изпитна сесия график. За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете: 1. Регистрационна карта - за Предварителен електронен изпит (ЕлЕПИ); (виж най-отдолу като прикачен файл - можете да я изтеглите и да я попълните ...

Изпитна сесия - Пловдив 2.6.2017 г. ... УСЛОВНА СЕСИЯ Условна сесия - Катедра "Икономикс" Условна сесия - Катедра "Финанси"   ...

Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16 ...

<b style="color:red">Важно за кандидат-магистрите! От 22 август до 13 септември се приемат документи за хартиена и електронна изпитна сесия, а от 22 август до 20 септември – за хартиена сесия.</b>

Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко ...

СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Дипломиране 2 - ри семестър Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 ...

Приемът на документи за ОКС "магистър" е до 11 януари - за електронната изпитна сесия, и до 20 януари - за хартиената изпитна сесия.

Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... един месец след приключването на зимната поправителна изпитна сесия на  календарната година, следваща годината на семестриалното завършване; 4. заключителна поправителна, която се провежда едновременно с редовната дипломна сесия на следващия випуск. (3) Държавните изпити за специалност ...

Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 12.6.2017 г. ... от предварителна или редовна изпитна сесия. Средният успех от дипломата за средно образование трябва да бъде по-висок от "добър" (3.50).  Кандидат-студентите могат да се явяват както на предварителните изпитни сесии, така и на редовната изпитна сесия ...

Важно за кандидат-студентите: от 15.06 до 01.07 е приемът на документи за редовна изпитна сесия и класиране. Приемът на документи в бюрата приключва 1 ден по-рано

<span style="display:none">Други</span> 12.12.2016 г. ... график на годишната поправителна изпитна сесия (чл. 28, ал. 2, т. 1) В чл. 39, ал. 1 трябва да се направи промяна в мястото на текстовете „придобилите ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” със срок на обучение не по-малък от пет ...

ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... изпитна сесия 31.05.2015 г. Европейска интеграция 09:00 - И доц. Емилия Георгиева 301 13.06.2015 г. Маркетинг в публичния сектор 09:00 - И проф. Цветка ...

ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... изпитна сесия 30.05.2015 г. Количествени методи и модели 09:00 - И проф. Веселка Павлова 303 07.06.2015 г. Анализ "Разходи-Ползи" 11:30 - И проф. Румен ...

ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг в публичния сектор И проф. Цветка Стоенчева 04.06.2016 10:00 - - 304 Поправителна сесия 4 - ти семестър Бюджетно ...

ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Публични финанси И проф. Румен Брусарски 28.05.2016 11:00 - - 302 Фискална децентрализация И доц. Пресияна Ненкова 04.06.2016 ...

ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... . Редовна изпитна сесия 16.01.2016 г. Математика 09:00 - И доц. Мая Микренска 505 17.01.2016 г. Основи на правото 09:00 - И проф. Христина Балабанова 406 30.01.2016 г ...

СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Магистърски спецсеминар И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 09:30 - - 501 Финансиране на политически партии и И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 ...

СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:00 - - 303 публичния сектор Анализ на финансовите отчети на И проф. Даниела ...

СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 3 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Поправителна сесия 3 - ти семестър Анализ на финансовите отчети на ...

СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... сектор Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501 Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...

СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Поправителна сесия 4 - ти семестър Финансово-счетоводен мениджмънт в ...

СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... сектор Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501 Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...

СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Счетоводство на банките И проф. Даниела Фесчиян 03.04.2016 09:30 - - 303 Управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 07.05.2016 ...

СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 1 - ви семестър Основи на счетоводството И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 12:00 - - 302 Макроикономика И проф.Ст.Статев;ас.Д.Дамянов 04.06.2016 ...

Изпитна сесия- Финанси- 4 сем. 11.7.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Регионално развитие- 4 сем.маг 11.7.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Регионално развитие- 2 семестър маг 20.10.2015 г. ... развитие 1 курс 2 семестър   Учебна дисциплина Преподавател Дата Час Зала Регионална политика на ЕС и България доц. д-р Камен Петров 25.04.2015 г. 10.00 часа   Инвестиции в регионалното развитие Проф. д-р Христо ...

Изпитна сесия- Финанси, счетоводство и контрол- 2 сем. 11.7.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Регионално развитие- 4 семестър бак 11.7.2016 г. ... ...

График учебен процес 12.1.2017 г. ... седмици 3 Зимна поправителна и условна изпитна сесия 04.02.2017 г. 12.02.2017 г. 1 седмица 4 Летен семестър 06.02.2017 г. 27.05.2017 г. 15 седмици 5 Лятна сесия 27.05.2017 г. 18.06.2017 г. 3 седмици 6 Лятна ...

От 16 юни до 2 юли е срокът за подаване на документи за редовната кандидатстудентска изпитна сесия

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са: 21.3.2014 г. ... по български език и литература в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия. Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във ...

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете: 19.1.2015 г. ...         Първа предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ),                                           Втора предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ и ...

Изпитна сесия- Регионално развитие- 2 сем. бак. 11.7.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Регионално развитие- 1 семестър бак 22.2.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Счетоводство и контрол- 3 семестър 20.4.2016 г. ... .   Преподавател Дата Час Зала Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Проф. д-р Стоян Стоянов 04.01.2016г. 13.00             Управление на риска и вътрешен одит Проф. д-р Емилия ...

Изпитна сесия- Икономика на човешките ресурси- 4 семестър 11.7.2016 г. ... ...

Обявено е разписанието за редовна зимна изпитна сесия

Изпитна сесия- Регионално развитие - 6 сем. бак. 11.7.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Финанси,счетоводство и контрол- 4 семестър 11.7.2016 г. ... ...

Изпитна сесия- Финанси, счетоводство и контрол - 5 сем. 11.7.2016 г. ... ...

Прием 12.9.2016 г. ... изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК; военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност; кръгли сираци - акт за ...

Изпитна сесия

Учебен график

Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... .01.2014 г. 3 седмици 3. Зимна условна изпитна сесия 03.02.2014 г. 09.02.2014 г. 1 седмици 4. Летен семестър 27.01.2014 г. 17.05.2014 г. 15 седмици 5. Лятна сесия 19.05.2014 г. 08.06.2014 г. 3 седмици 6. Лятна ...

До 3 юли е срокът за подаване на документи за явяване на редовната изпитна сесия и класиране

Учебна практика 4.5.2017 г. ... оценка на всеки негов стажант. По време на зимната изпитна сесия, след 7-ми семестър на IV-ти курс, се провежда изпит-защита на проведената учебна практика. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и подпечатана ...

От 25 март до 11 април е срокът за подаване на документи за явяване на седма електронна изпитна сесия (ЕлЕПИ)

РЦДО-Хасково 7.6.2017 г. ... разписание тук. Виж изпитна сесия тук. ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ Условна сесия - Катедра "Икономикс" Условна сесия - Катедра "Финанси"   ...

Обучение 7.3.2013 г. ... . В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.          Учебните занятия са лекции и упражнения. Лекциите се провеждат по потоци, а упражненията – по учебни групи. При ...

Обучение 7.3.2013 г. ... . В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.          Учебните занятия са под формата на лекции.   График за учебния процес Разписание Изпитна сесия Държавни ...

Изпитна сесия - София 7.6.2017 г. ... УСЛОВНА СЕСИЯ Условна сесия - Катедра "Икономикс" Условна сесия - Катедра "Финанси"   ...

Важно за кандидат-студентите! • • • Уважаеми кандидат-студенти, преди да платите такса за явяване на изпит, проверете дали отговаряте на условието за минимален бал от 8 (осем) единици (от оценки по БЕЛ и Математика или БЕЛ и История на България) за съответните направления/поднаправления. • • • От 18 юни до 4 юли е срокът за подаване на документи за класиране и за редовните единни приемни изпити 4.7.2012 г. ... на изпита. Обобщените резултати от всяка месечна изпитна сесия се обявяват до края на първата седмица на следващия месец ...

Документи и такси 9.4.2012 г. ... - 20 лв. в рамките на една и съща кандидатстудентска изпитна сесия. Ако например държите изпит по математика, ще платите 50 лв., въпреки че ще решавате тестове от модул 1, модул 2 и модул 3. Ако освен на математика ще се явите и на изпит по български език и литература - трябва да платите още 20 лв ...

Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... най-високата оценка за даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕПИ или ЕлЕПИ. Желаем ви ...

Правилник за прием 27.9.2012 г. ... бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.   Чл. 27. (1) С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането само ако отговарят на изискванията в настоящия правилник и подадат документи в определените срокове - съгласно ...

Изпитна сесия 1.7.2017 г. ... за специалност "Европейски бизнес и финанси" Изпит (поправка) по СПЕЦ. КУРС ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО (ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING) за спец. „Европейски бизнес и финанси“ Дата: 30.06.2017 г. (петък) Час: 18:00 Зала: 2117 Годишна поправителната сесия се ...

Изпитна сесия 7.6.2017 г. ... УСЛОВНА СЕСИЯ Условна сесия - Катедра "Икономикс" Условна сесия - Катедра "Финанси"         Важно! Във връзка с промяна в учебните планове, всички студенти от направление "Администрация и управление" - 1-и курс, до 7 юни 2017 задължително да подадат в отдел ...

Специалности 29.5.2017 г. ... на специалността. След приключване на последната изпитна сесия, студентите от специалността подават молба-образец за полагане на държавен изпит в отдел “Студенти” в определения за това срок. Държавният изпит се провежда от държавна изпитна комисия, в срокове утвърдени и оповестени с ...

Разписание за магистри, индивидуално обучение 29.5.2017 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ   специалност “ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО”  МАГИСТРИ – /4 сем./ втори семестър на уч. 2016/2017 г ...

Стажантски програми 27.3.2012 г. ... своя стаж. По време на редовната изпитна сесия, след 7-ми      семестър на студентите от IV-ти      курс от специалността, се провежда защита на проведената учебна практика.      Защитата включва представяне ...

Учебен график 6.7.2017 г. ... поправителна и условна изпитна сесия 05.02.2018 г. 11.02.2018 г. 1 седмица 4 Летен семестър 12.02.2018 г. 26.05.2018 г. 15 седмици 5 Лятна сесия 28.05.2018 г. 17.06.2018 г. 3 ...

Събития

2 results found

Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... заверка и оценяване: • Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www ...

Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... успех на предстоящата изпитна сесия.  Авторитетното жури Проф. Статев връчва наградата на Магдалена Стефанова Проф. Благой Колев стана носител на приза „Преподавател на годината на УНСС 2012“, който му бе връчен от ...

Предстоящо

7 results found

Прием с изпит в РЦДО-Хасково 14.6.2017 г. ... или за явяване на редовна изпитна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 14 юни до 30 юни 2017 г. За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557 e-mail: priem.haskovo@unwe ...

Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017 15.5.2017 г. ... ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – БАКАЛАВЪР,  “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ - МАГИСТЪР   ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ЩЕ СЕ ...

Условна изпитна сесия

Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... и място за заверка и оценяване: • Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www.statistika ...

Важно! Онлайн анкети чрез системата Web-студент за качеството на преподаване в УНСС 25.1.2013 г. ... отворена до приключването на редовната изпитна сесия. Благодарим за вашето съдействие и участие в ...

Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие във втора предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 23.3.2012 г. ... (на хартиен носител) Срокове за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните кандидатстудентски изпитни сесии от 6 февруари до 7 март - за явяване на първа предварителна сесия от 6 февруари до 28 март - за явяване на втора предварителна сесия Първа ...

Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие в първа предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 9.2.2012 г. ... (на хартиен носител) Срокове за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните кандидатстудентски изпитни сесии от 6 февруари до 7 март - за явяване на първа предварителна сесия от 6 февруари до 28 март - за явяване на втора предварителна сесия Първа ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене