Обновено: петък, 15 януари 2016 10:45

Кандидатстудентски състезания и конкурси

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.