Обновено: понеделник, 10 април 2017 14:36

Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2017/2018 г.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

 на дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2017/2018 г.

 

1.

Годишна поправителна сесия за учебната 2016/2017 г.

26.06.- 02.07.

2.

Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия

до 05.07.

3.

Подаване на документи за прием по специалности след втори курс

25.05.- 16.06.

4.

Изчисляване на среден успех за прием по специалности

06.07.

5.

Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки

07.07.

6.

Обявяване на данните в университетския уебсайт

07.07.

7.

Справки и разпределение на места по специалности, по категории и чужд език

10.07.- 13.07.

8.

Корекции

до 14.07.

9.

Изготвяне и утвърждаване на редуциран планов прием

17.07.- 21.07.

10.

Формиране на потоци и групи за записване  и определяне на диапазони за нови факултетни номера по специалности

24.07.- 28.07.

11.

Класиране, изготвяне на справки, публикуване на резултатите и обявяване в университетския уебсайт

31.08.

12.

Записване за трети курс по обявения график

18.09.-29.09.