Обновено: четвъртък, 13 юли 2017 21:40

Контакти

Кандидат-студенти

E-mail E-mail: priem2017@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 701

Office Кабинет: 1002

Център за прием на документи

E-mail E-mail: dbrancheva@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704

Студенти-бакалавър - редовно обучение

Phone Телефон: (02) 8195 578; (02) 8195 407; (02) 8195 617; (02) 8195 563;

Студенти-магистър - редовно обучение

Phone Телефон: (02) 8195 597; (02) 8195 546;

Дистанционно обучение - бакалавър и магистър

Phone Телефон: (02) 8195 341; (02) 8195 343; (02) 8195 379;

Стипендии

Phone Телефон: (02) 8195 325;

Общежития

Phone Телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862; (02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854;

Европриложения към дипломи

Phone Телефон: (02) 8195 522;

Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите

E-mail е-mail: anitacn@unwe.acad.bg

Phone тел.: (02) 8195 438

Office кабинет: 1030

   


   

За повече информация: Структура


тел.: (02) 8195 211; факс: (02) 962 39 03 
телефонна централа: (02) 8195
адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС