Изпитна сесия - София

Образователна степен
Град
Форма на обучение

По преподавател:

ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ

Условна сесия - Катедра "Икономикс"

Условна сесия - Катедра "Финанси"