Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на зимен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2017/18 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

В студентската книжка трябва да имате печат от библиотеката, че не дължите книги от предходната година.

 

Направление/поднаправление/специалност

Срокове за записване

Курс

1.

  Направление „Администрация и управление“

  • спец. „Бизнес администрация“
  • спец. „Публична администрация“
  • спец. „Регионално развитие“

18.09.2017 г.

трети курс

 Поднаправление  „Финанси, счетоводство и контрол“

  • спец. „Счетоводство и контрол“

19.09.2017 г.

 Поднаправление „Икономика,общество и човешки ресурси“
     -     спец. „Икономика“

20.09.2017 г.

 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“
 -    спец. „Маркетинг“

20.09.2017 г.

2.

   „Администрация и управление“

10.10.2017 г.

втори курс

   „Икономика и инфраструктура“

11.10.2017 г.

   „Икономика,общество и човешки ресурси“

12.10.2017 г.

   „Финанси, счетоводство и контрол“

13.10.2017 г.

3.

   „Счетоводство и контрол“

16.10.2017 г.

четвърти курс

   „Бизнес администрация“
  „Публична администрация“

17.10.2017 г.

   „Икономика“
  „Маркетинг“

18.10.2017 г.

 

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 година
 
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ      
ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ      
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА      
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ      
 
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА      
ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ      
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ      
   
   
ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ