Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

За бакалаврите Счетоводство и контрол VIII семестър, на които предстои практика преди дипломиране

Предварителни дати за защита на учебна практика
18 април, 20 април, 9 май 2018 г.
от 1400 - 1600 ч. в каб. 1053 и каб. 1031

 

График за записване на летен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2017/18 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

Студентите първи курс ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да носят бележка за избираемите дисциплини от тук

 

Направление/поднаправление/специалност

Записване само на посочените дати

Курс

1.

„Бизнес администрация“
„Публична администрация“
„Регионално развитие“

13.02.2018 г.

трети курс

 „Икономика“
„Маркетинг“

14.02.2018 г.

 „Счетоводство и контрол“

15.02.2018 г.

2.

 за всички специалности

19.02 - 20.02.2018 г.

четвърти курс

3.

 „Финанси, счетоводство и контрол“

21.02.2018 г.

втори курс

 „Администрация и управление“

22.02.2018 г.

 „Икономика,общество и човешки ресурси“
„Икономика и инфраструктура“ 

23.02.2018 г.

4. „Администрация и управление“ 26.02.2018 г. първи курс

„Икономика,общество и човешки ресурси“
„Финанси, счетоводство и контрол“

27.02.2018 г.

   „Икономика и инфраструктура“

28.02.2018 г.

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 година
*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 24 февруари /събота/
25 февруари /неделя/
17 март /събота/
1700 СК"Бонсист" х.пр. С. Добрев
х. пр. д-р С. Рибагин
Доц. д-р С. Ставрев
ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 22 април /неделя/
28 април /събота/
29 април /неделя/
1700 СК"Бонсист" преп. д-р Р. Арсова
преп. И. Барова
ст.преп. П.Шошев
преп. М.Гаджев
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 24 февруари /събота/ 1000
пешеходен туризъм
Сборен пункт -
с. Железница - централен площад
преп. д-р В. Йорданов
х. преп. Е. Йорданов
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 25 февруари /неделя/ 1000
пешеходен туризъм
Сборен пункт -
с. Железница - централен площад
преп. д-р В. Йорданов
х. преп. Е. Йорданов
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 14 април /събота/
1700 СК"Бонсист" Ст. преп. К. Германлиев
преп. М. Георгиева
15 април /неделя/ 1000 СК"Бонсист"
21 април /събота/ 1700 СК"Бонсист"
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 17 февруари /събота/
18 февруари /неделя/
10 март /събота/
1700 СК"Бонсист" Ст. преп. П. Иванов
преп. М. Гаджев
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 25 март /неделя/ 1700 СК"Бонсист" Ст. преп. д-р И. Стоилов
Ст. преп. д-р Л. Касабова
31 март /събота/ 1530 СК"Бонсист"
1 април /неделя/ 1430 СК"Бонсист"
ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 11 март /неделя/ 1000 СК"Бонсист" Ст. преп. д-р Е. Тошева
Ст. преп. д-р Е. Монева
Ст. преп. д-р С. Стоянова
х. преп. д-р С. Рибагин
18 март /неделя/ 1700 СК"Бонсист"
24 март /събота/ 1700 СК"Бонсист"