Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на зимен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2017/18 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

В студентската книжка трябва да имате печат от библиотеката, че не дължите книги от предходната година.

 

Направление/поднаправление/специалност

Срокове за записване

Курс

1.

  Направление „Администрация и управление“

  • спец. „Бизнес администрация“
  • спец. „Публична администрация“
  • спец. „Регионално развитие“

18.09.2017 г.

трети курс

 Поднаправление  „Финанси, счетоводство и контрол“

  • спец. „Счетоводство и контрол“

19.09.2017 г.

 Поднаправление „Икономика,общество и човешки ресурси“
     -     спец. „Икономика“

20.09.2017 г.

 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“
 -    спец. „Маркетинг“

20.09.2017 г.

2.

   „Администрация и управление“

10.10.2017 г.

втори курс

   „Икономика и инфраструктура“

11.10.2017 г.

   „Икономика,общество и човешки ресурси“

12.10.2017 г.

   „Финанси, счетоводство и контрол“

13.10.2017 г.

3.

   „Счетоводство и контрол“

16.10.2017 г.

четвърти курс

   „Бизнес администрация“
  „Публична администрация“

17.10.2017 г.

   „Икономика“
  „Маркетинг“

18.10.2017 г.

 

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 година
*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

18 ноември /събота/
19 ноември /неделя/

25 ноември/събота /

17:00 ч.

СК „Бонсист“

Ст. преп. д-р П. Иванов

Преп. М. Гаджев
ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

14 октомври /събота/
15 октомври /неделя/
21 октомври /събота/

17:00 ч.

СК „Бонсист“

Ст. преп. д-р Е. Тошева
Ст. преп.д-р Е. Монева
Ст. преп. д-р С. Стоянова

Х. преп. д-р С. Рибагин
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

10 декември /неделя/
16 декември /събота/

17 декември /неделя/

17:00ч.

СК „Бонсист“

Ст. преп. К. Германлиев

Преп. М. Георгиева
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

2 декември /събота/
3 декември /неделя/

9 декември /събота/

17:00ч.

СК „Бонсист“

Ст. преп. д-р И. Стоилов
Ст. преп. Л. Касабова

 
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 21 октомври /събота/

10:00 ч. пешеходен туризъм

Сборен пункт–кв. Драгалевци-централен площад

Преп. д-р В. Йорданов
Х. преп. Е. Йорданов

ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

28 октомври/събота/
29 октомври /неделя/

11 ноември /събота/

17:00 ч.

СК „Бонсист“

Х. пр. С. Добрев
Х. преп. д-р С. Рибагин

Доц. д-р С. Ставрев
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  

10:00 ч. пешеходен туризъм

Преп. д-р В. Йорданов
Х.преп. Е. Йорданов

22 октомври /неделя / Сборен пункт –  кв. Драгалевци-Централен площад
   
ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

22 октомври /неделя /
4 ноември /събота/

5 ноември /неделя/

17:00 ч.

СК „Бонсист“

Преп. д-р Р. Арсова
Преп. И. Барова
Ст. преп. П. Шошев

Преп. М. Гаджев

*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип