Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на летен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2016/17 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

 

Направление/поднаправление/специалност

Дата за записване

Курс

1.

„Администрация и управление“

13.02.2017 г.

първи курс
„Икономика,общество и човешки ресурси“

14.02.2017 г.

„Икономика и инфраструктура“

15.02.2017 г.

„Финанси, счетоводство и контрол“
2.

„Икономика,общество и човешки ресурси“

16.02.2017 г.

втори курс

„Икономика и инфраструктура“

„Администрация и управление“

17.02.2017 г.

„Финанси, счетоводство и контрол“

20.02.2017 г.

3. "Бизнес администрация"

20.02.2017 г.

трети курс
"Публична администрация"
"Счетоводство и контрол"

21.02.2017 г.

"Икономика"

"Маркетинг"

4.

За всички специалности

22.02. - 23.02.2017 г.

четвърти курс

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 година
 
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

11 Март /събота/

12 Март /неделя/

18 Март /събота/

17:00 ч.

СК "Бонсист"

Преп. д-р М.Игнатова

Пред. И.Барова

Доц. д-р С.Ставрев

ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

30 Април /неделя/

13 Май /събота/

14 Май /неделя/

17:00 ч.

СК "Бонсист"

Преп. д-р М.Игнатова

Пред. И.Барова

Ст.преп. П.Шошев

Х.преп. П.Грозев

ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 25 Март /събота/
9:00 ч. пешеходен туризъм, Сборен пункт - с.Железница (Анева чешма)

Преп. д-р В.Йорданов

х.преп. Е.Йорданов

Х.пред. П.Грозев

ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 2 Април /неделя/ 9:00 ч. пешеходен туризъм, Сборен пункт - с.Железница (Анева чешма)

Преп. д-р В.Йорданов

х.преп. Е.Йорданов

Х.пред. П.Грозев

 
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

21 Април /петък/

22 Април /събота/

23 Април /Неделя/

 

17:00ч.

17:00ч.

18:00ч.

СК "Бонсист"

Ст.преп. К.Германлиев

преп. М.Георгиева

Х.преп. П.Грозев

ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1 Април /събота/

8 Април /събота/

9 Април /неделя/

 

17:00ч.

17:00ч.

18:00ч.

СК "Бонсист"

Ст.преп.д-р П.Иванов

преп. И.Барова

ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 28 Април /петък/  

Ст.преп.д-р И.Стоилов

Преп.д-р М.Игнатова

Х.преп. П.Грозев

29 Април /събота/ 17:00 ч.
30 Април /неделя/ СК "Бонсист"
ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

19 Март /неделя/

25 Март /събота/

26 Март /неделя/

17:00 ч.

СК "Бонсист"

Ст.преп.д-р Е.Тошева

Ст.преп.д-р Е.Монева

Ст.преп.д-р С.Стоянова

Преп.д-р М.Игнатова