Обновено: понеделник, 12 декември 2016 11:33

Редакционната колегия на списание “Икономически и социални алтернативи”

проф. д-р Тодор Калоянов Николов – председател на Редакционната колегия и главен редактор

проф. д-р Благой Колев

проф. д-р Христина Балабанова

проф. д-р Христо Христов