Обновено: вторник, 30 май 2017 13:38

Научни прояви

Word документУниверситетски проекти за научни прояви - 2017 г.;

Word документУниверситетски проекти за научни прояви - 2016 г.;

Word документУниверситетски проекти за научни прояви - 2015 г.;

Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2014 г.;

Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2013 г.;

Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2012 г.;

Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2011 г.;

Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2010 г.;
Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2009 г.;
PDF документ Годишна научна сесия на УНСС - 2009 г.;
Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2008 г.;
Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2007 г.;
Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2006 г.;
Word документ Университетски проекти за научни прояви - 2005 г. ;
Word документ Проведени научни прояви – 2004 г.