Обновено: събота, 05 август 2017 22:44

Университетски

Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти  ще бъде обявен през м. февруари-март  2018 г.


Word документУниверситетски проекти за научни изследвания - 2017 г.;

Word документУниверситетски проекти за научни изследвания - 2016 г.;

Word документУниверситетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;

Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;

Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.;

Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2011 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2010 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2009 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2008 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2007 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2006 г.;
Word документПубликация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г.
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.;

Завършени университетски проекти за научни изследвания

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2016 г.;

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2011 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2010 г.;

Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2009 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2008 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2007 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2006 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2004 г.