Обновено: сряда, 29 април 2015 14:46
Save as PDF Print Increase font size

ГрафикЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
за редовна и дистанционна форма на обучение 
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
 


Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 09.12.2014 г. до 12.01.2015  г.
Прием на документи за хартиена сесия  – от 09.12.2014 г. до 22.01.2015  г. - до 12.00 часа
Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01. до 15.01. 2015  г. вкл.
Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01. 2015 г.
Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01. 2015  г.
Обявяване на резултатите от хартиената сесия – 27.01. 2015 г.
Обявяване на класиране – 28.01. 2015  г.
Записване – от  29.01. до 06.02. 2015  г.

Онлайн заявка за електронна и/или хартиена сесия: от 09.12.2014 г. до 15.01.2015  г.

РАБОТНО ВРЕМЕ 

от 8:30 до 16:30 часа


Онлайн подаване на заявки за изпити 

Регистрационна карта


ВАЖНО: Решение на Академичен съвет № 6 / 03.12. 2014 г.

Приемът на студенти за обучение в ОКС „магистър“ за учебната 2015 / 2016 г. да се осъществи чрез предварителни сесии и редовна сесия под формата на кандидатмагистърски изпити на електронен и на хартиен носител.

Предварителните сесии да се проведат по следния график:

 • Подаване  на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия
  от 12 март до 18 март 2015 г.
  Явяване на изпит на  - от 21 март 2015 г.
 • Подаване  на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия
  от 12 март до 23 април 2015 г.
  Явяване на изпит на  26 април  2015 г.
 • Подаване  на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия
  от 12 март до 7 май 2015 г.
  Явяване на изпит на  - от 11 май 2015 г.

Такса за участие кандидатстудентски конкурс

- изпит за електронна сесия - 50 лв.

- първи изпит за хартиена сесия - 50 лв.


 

За повече информация: