Обновено: сряда, 11 декември 2013 11:05
Save as PDF Print Increase font size

График

 

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ
за редовна и дистанционна форма на обучение
ЗА УЧЕБНАТА 20
13/2014 ГОДИНА
Прием - месец януари

 1. Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 11.12.2013 г. до 17.01.2014  г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия  – от 11.12.2013 г. до 23.01.2014  г.
 3. Кандидат-магистърски тест електронен формат– от 21.01 до 23.01.2014  г. вкл.
 4. Обявяване на резултатите от електронната сесия– до 24.01.2014 г.
 5. Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01.2014  г.
  • от 9.00 часа до 10.00 часа - кандидат-магистри, завършили икономически специалности
  • от 11.30 часа до 12.30 часа - кандидат-магистри, завършили специалности, различни от икономика
 6. Обявяване на резултатите – 28.01.2014 г.
 7. Обявяване на класиране – 29.01.2014  г.
 8. Записване  – от 31.01.2014 г. до 07.02.2014  г.

и

Онлайн подаване на заявки за изпити - до 15.01.2014 г.

 

Такса за участие в кандидатстудентски конкурс:

- изпит за електронна сесия – 50 лв.

- изпит за хартиена сесия - 50 лв.


РАБОТНО ВРЕМЕ

от 8:30 до 16:30 ч.


 

За повече информация: