Обновено: вторник, 16 януари 2018 13:28

Изпити

Икономикс
27.11.2017 г. - 8,30 ч. - зала 4013
29.01.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013
23.04.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013
25.06.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013

Методология и методика на научните изследвания

06.03.2018 г. - 16,00 ч. - зала 2028А
26.06.2018 г. - 16,00 ч.
06.11.2018 г. - 16,00 ч. - зала 2028А
04.12.2018 г. - 16,00 ч. - зала 2028А


Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност
10.04.2018 г. - 13,00 ч. - зала 2064
05.06.2018 г. - 13,00 ч. - зала 2064
23.10.2018 г. - 13,00 ч. - зала 2064
11.12.2018 г. - 13,00 ч. - зала 2064
 
Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.

 Молба (модел) за докторанти