Обновено: петък, 17 януари 2014 15:34
Print Increase font size

Курсове

 

Word документ График на курс за докторанти по Микроикономика
Word документ График на курс за докторанти по Макроикономика
Word документ График на курс за докторанти по Методология и методика на научните изследвания
Word документ График на курс за докторанти по Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

 
 

 

Докторантите, обучаващи се в УНСС, желаещи да участват в курсовете е необходимо да подадат молба по образец в сектор "Докторантури", кабинет 2039.

В съответствие с решение на АС на УНСС, докторантите обучаващи се във външни институции и желаещи да участват в курсовете, заплащат по банков път следните такси:

Курс по Икономикс

120.00 лв.

Курс по Методология и методика на научните изследвания

80.00 лв.

Курс по Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

120.00 лв.

 

Докторантите, обучаващи се във външни институции депозират молба по образец и платежен документ удостоверяващ преведената такса за участие в курсовете в сектор "Докторантури", кабинет 2039.

 Молба - образец за докторанти