Обновено: четвъртък, 14 януари 2016 15:55
Save as PDF Print Increase font size

Курсове

  

Word документ Курс по Икономикс

Word документ Курс по Методология и методика на научните изследвания

Word документ Указания за провеждане на писмен изпит по Методология и методика на научните изследвания


В съответствие с решение на АС на УНСС, докторантите обучаващи се във външни институции и желаещи да участват в курсовете, заплащат по банков път следните такси:

Курс по Икономикс

120.00 лв.

Курс по Статистически методи
и иконометрични модели в
изследователската дейност

120.00 лв.

Курс по Методология и методика
на научните изследвания

80.00 лв.

Докторантите, обучаващи се във външни институции депозират молба по образец и платежен документ удостоверяващ преведената такса за участие в курсовете в сектор "Докторантури", кабинет 2039.

Докторантите, обучаващи се в УНСС, не заплащат такса за участие в курсовете.

 

Word документ Молба за участие в докторантските курсове