Обновено: понеделник, 18 септември 2017 16:28

Институционална акредитация

Професионално направление

ОНС "Доктор" по докторски програми

ОКС

Оценка

Капацитет

Акредитацията е дадена на:

Акредитацията е валидна до:

Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до:

Институционална акредитация

бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,65

27 040

19.07.2012 г.,
шест години

19.07.2018 г.

19.07.2017 г.